Ejby Optimisterne. D.2/5 2019.

Indkalder til ekstra ordinær.

Generalforsamling D.2/5 2019.

Kl:14:00 i Ejby Ældrecenter.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Kontingent.

4. Eventuelt.